Simulatie successiedruk

"I want to leave my children enough that they feel they can do anything, but no so much that they do nothing."

Hoeveel houden uw erfgenamen over aan de erfenis? En hoeveel successierechten dienen zij te betalen? Ook al is het geen prettige vraag, het is toch belangrijk dat u er al eens bij stil staat. Een goede successieplanning bespaart u en uw familie veel geld, tijd en misverstanden.

Maak een eerste raming met deze eenvoudige berekeningsmodule. Diverse elementen hebben immers een invloed op de erfbelasting. In deze simulatie houden we rekening met de belangrijkste factoren.

Wenst u een meer gedetailleerde berekening van de successierechten, die alle aspecten van uw persoonlijke situatie in acht neemt? Neem dan gerust contact op met een van onze estate planners. Zij brengen uw volledige familie- en vermogenssituatie in kaart.

Bespreek deze simulatie met een Delen adviseur

Om een correcte simulatie te doen zijn er uiteraard veel andere factoren die een rol spelen, maak daarom een afspraak om dit met één van onze specialisten te bespreken.

De meegedeelde inlichtingen en de resultaten van de simulatie dienen louter ter informatie en hebben geen juridische waarde. De berekeningen en de teksten die deel uitmaken van de simulatie werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geschreven, samengesteld en geprogrammeerd, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die op dat moment van kracht waren. Delen Private Bank doet al het mogelijke om de berekeningen up-to-date te houden. De berekeningen zijn louter informatief. Delen Private Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid ervan. De gebruiker van de rekenmodule is de enige verantwoordelijke voor het gebruik van de informatie die tijdens de simulatie verkregen werd. Delen Private Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de verkregen informatie. Voor bijkomende informatie kan de gebruiker vragen om gecontacteerd te worden door een estate planner van Delen Private Bank.

 
 
Nederlands
Nederlands Français English