Simulatie rendement

Hoeveel kan uw portefeuille potentieel opbrengen? Dat is dé hamvraag indien u beslist een deel van uw spaargeld te beleggen.

Bij deze vraag is de volgende stelregel belangrijk: hoe meer risico u bereid bent te nemen, hoe meer potentieel rendement. Dat betekent (helaas) dus ook: hoe hoger het potentieel rendement, hoe groter het potentieel verlies.

Uw risicobereidheid wordt weerspiegeld in uw risicoprofiel. Dat wordt bepaald aan de hand van uw kennis en ervaring met beleggingsinstrumenten, uw financiële draagkracht, en uw beleggingsdoelstellingen.

Deze simulatie laat u in enkele stappen zien waaraan u zich mogelijk kunt verwachten. Het resultaat is een indicatie, gebaseerd op resultaten uit het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

De gegevens die u invoert, worden niet bewaard. Uw privacy is dus gewaarborgd.

Bespreek deze simulatie met een Delen adviseur

Om een correcte simulatie te doen zijn er uiteraard veel andere factoren die een rol spelen, maak daarom een afspraak om dit met één van onze specialisten te bespreken.

Uw rendementssimulatie

De getoonde rendementen zijn gebaseerd op potentiële rendementen op lange termijn. Als algemene regel geldt: rendement impliceert altijd een bepaald risico. Hoe hoger het verwachte potentiële rendement, hoe beweeglijker de koersen en dus hoe groter het risico dat de koersevolutie negatief kan zijn.

Ook uw successierechten schatten? Ga naar simulatie successiedruk

De weergegeven grafieken, rendementen en prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De prognoses zijn gebaseerd op geschatte rendementen voor een portefeuille van het geselecteerde risicoprofiel, bestaande uit onder andere aandelen en obligaties. De weergegeven resultaten zijn brutoresultaten, voor aftrek van de geschatte kosten en de taksen.

 
 
Nederlands
Nederlands Français English