Verantwoord vermogensbeheer

Verantwoord vermogensbeheer

Duurzaamheid is essentieel in het dagelijkse beleid van Delen Private Bank. Het behoort gewoon tot wie wij zijn: een geëngageerde langetermijnspeler, bewust van haar maatschappelijke rol.

Mensen verbinden

Delen Private Bank vult die rol op twee manieren in. Mensen verbinden is één. De bank brengt graag klanten, werknemers en verschillende actoren in de samenleving samen met elkaar. Dat uit zich in een persoonlijke aanpak die uitgesproken klantgericht is, een grote betrokkenheid van het personeel en de directie en een gepassioneerd sponsorschap voor kunst en sport.

Toekomstgerichte investeringen kiezen

Daarnaast creëert de bank maatschappelijke impact door doelbewust te investeren in bedrijven die slimme oplossingen bedenken voor de uitdagingen van morgen.

De bank combineert daarbij verschillende methodes:

  • via uitsluiting: uiterst strenge exclusielijsten filteren controversiële bedrijven uit de portefeuilles (bijvoorbeeld bedrijven die betrokken zijn bij de wapenindustrie)
  • via integratie: ESG-parameters worden geïntegreerd in het investeringsproces (milieu, samenleving en deugdzaam bestuur)
  • via Impact Investing: een nichefonds spitst zich toe op duurzame bedrijven (zoals milieutechnologie, biologische voeding, opslag van energie)

Delen Private Bank onderschrijft ook de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties.

De onafhankelijke beheervennootschap Capfi Delen Asset Management (Cadelam) kijkt erop toe dat de bedrijven waarin zij investeren dezelfde duurzame waarden omarmen als Delen Private Bank.

 
 
Nederlands
Nederlands Français English