Juridisch

Taks op effectenrekeningen

16 september 2019 | Juridisch

Vorig jaar werd een taks op effectenrekeningen ingevoerd. Hierdoor was elke natuurlijke persoon een taks verschuldigd van 0,15% indien hij of zij in de loop van 2018 titularis was van een of meerdere effectenrekeningen waarop voor minstens 500.000 euro aan belastbare effecten stond.

Momenteel zijn er verschillende beroepen tot vernietiging van de taks hangende bij het Grondwettelijk Hof. Maar toch ziet het ernaar uit dat de taks ook in 2019 zal moeten worden ingehouden. Zoals in 2018 zal de bank de taks inhouden voor de klanten die:

  • de grens van 500.000 euro bereiken bij Delen Private Bank (automatische inhouding).
  • er zelf voor kiezen om de taks bevrijdend te laten inhouden door de bank (zogenaamde opt-in).

U ontvangt hierover een uitgebreide brief in de loop van de maand oktober. Lees deze brief goed na, want misschien dient u verdere stappen te ondernemen.

Meer info over de effectentaks? Surf dan begin oktober naar onze website www.delen.be/effectentaks. Daar vindt u een instructievideo en een lijst met Veelgestelde Vragen (FAQ) terug.

 
 
Nederlands
Nederlands Français