Delen-Nieuws

Verbouwingen kantoor Antwerpen van start

22 juni 2018 | Delen-Nieuws

De noodzakelijke verbouwingen aan ons hoofdkantoor zijn van start gegaan: op 31 mei werd de eerste spade in de grond gestoken. Voor Paul De Winter, CEO van Delen Private Bank, kan het aftellen beginnen.

Wat mogen we verwachten van de eerste fase van de verbouwingen?

Paul De Winter: “Eigenlijk hebben we de eerste fase al achter de rug. Dat was de bouw van een nieuw datacenter, ingericht volgens de allerhoogste standaarden wat betreft veiligheid en bewaring van data.

In een tweede fase pakken we de kantoren aan van de Jan Van Rijswijcklaan. We zijn gestart met enkele voorbereidende werken. Vanaf september staan de funderingswerken voor de ondergrondse parking op de planning. Midden oktober is het tijd voor de zogenaamde bemalingsfase, waarin het grondwater deels weggepompt en deels gerecupereerd wordt.”

Waarom besliste de bank om te verbouwen?

Paul De Winter: “Daar hebben we verschillende redenen voor. Delen Private Bank groeit jaar na jaar. Dat betekent dat we extra mensen aanwerven om ons niveau van dienstverlening aan het cliënteel te blijven garanderen. De maatschappelijke zetel in Antwerpen verzorgt alle operationele diensten van de bank, ook voor de commerciële antennes van de bank. Die oude herenhuizen waren niet efficiënt ingedeeld, en daardoor niet langer geschikt om de groei van het personeel op te vangen. Een oplossing drong zich dus op. We bouwen nu vroegere kamers en leefruimtes van de residentiële panden om tot geschikte kantoorruimtes. We grijpen de gelegenheid ook aan om energiezuinig te renoveren. We voeren de renovatie van deze historische panden uit met bedrijfszekere en budgetvriendelijke technieken, onder andere op het vlak van isolatie en verwarming. Tegelijk blijven we sterk investeren in IT, om onze digitale voorsprong te behouden. We houden de lat dus hoog, om nog efficiënter te kunnen werken.”

De historische bankgebouwen vormden een landmark in het straatbeeld. Zal er veel veranderen?

Paul De Winter: “We behouden het oorspronkelijke karakter van de gebouwen. Zo blijven alle façades onaangeroerd. Sommige achtergevels zullen wel aangepast worden aan de nieuwe noden. De bescherming van dit stuk Belgisch patrimonium is voor ons een topprioriteit. We hebben met de grootste zorg plannen laten tekenen die de waardevolle geschiedenis en uitstraling van de gebouwen verzoenen met de efficiëntienoden van vandaag.

De prachtige bomen in de tuin worden beschermd tijdens de werkzaamheden en krijgen extra zorg, zodat ze goed kunnen gedijen. Een speciaal bevloeiingssysteem zal ervoor zorgen dat het grondwater van het bemalingssysteem naar de bomen vloeit. Gespecialiseerde partners adviseren ons om alles zoveel mogelijk tot in de puntjes voor te bereiden.

En uiteraard besteden we ook veel aandacht aan de netheid en de orde op en rond de werf, en aan de veiligheid van de weggebruikers.”

Start Rennovatie Hoofdkantoor Delen Private Bank
Paul De Winter steekt symbolisch de eerste spade in de grond

Hoelang zullen de werken duren?

Paul De Winter: “Dat is altijd koffiedik kijken. Het is een buitengewoon complexe ketting van processen in drie fases. We hebben al een hele weg afgelegd. In 2015 kregen we de eerste bouwvergunning en gingen meteen de eerste voorbereidende werken van start. De bouw van het datacenter en de daaraan gekoppelde technische installaties volgden. Dat datacenter moest opgeleverd worden vooraleer de bank kon verhuizen naar de BP-Building. En nu zijn de graafmachines dus begonnen aan de derde en laatste fase: de renovatie van de verschillende herenhuizen, van huisnummer 174 tot 192, plus een ondergrondse parking. Die werd overigens voorafgegaan door een aanbestedingsfase. Onlangs vonden de eerste kick-off meetings met de geselecteerde aannemers plaats. We hebben elke stap weldoordacht genomen. Zo werken we het liefst. Het zou mooi zijn als we rond 2021 onze intrek kunnen nemen in de gerenoveerde gebouwen.”

Wat zal er veranderen voor de klant?

Paul De Winter: “Met de renovatie willen we een bezoek aan onze bank nog aangenamer, discreter en comfortabeler maken. Er is meer parkeerplaats, ook voor elektrische wagens, en er zijn meer spreekkamers. En alle medewerkers zullen nagenoeg op één niveau zitten, waardoor we nog efficiënter met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Daar kijken we enorm naar uit.”

 
 
Nederlands
Nederlands Français