Delen-Nieuws

“Duurzaamheid brengt een extra dynamiek op gang”

06 augustus 2019 | Delen-Nieuws

Succesvol ondernemen is vandaag – terecht – niet langer geënt op winstgevendheid en efficiëntie alleen. Transparantie, toerekenbaarheid en duurzaamheid duiken op in zowat elk mission statement. Maar hoe vult een nichespeler dat begrip duurzaamheid in? Directieleden Paul De Winter en Eric Lechien lichten het duurzaamheidsbeleid van Delen Private Bank toe.

Delen’s strategie en beleid inzake Verantwoord Vermogensbeheer kreeg onlangs de maximumscore van A+ van de UN Principles for Responsible Investment. Dit is het wereldwijde netwerk dat binnen de VN een duurzamer financieel systeem nastreeft. Met die mooie score behoort Delen tot de 25% meest verantwoorde vermogensbeheerders ter wereld.

Hoe is duurzaamheid de laatste jaren geëvolueerd bij Delen Private Bank?

Eric Lechien: Delen Private Bank heeft een fundamenteel duurzame missie: het vermogen van de klanten langdurig beschermen. De waarden van de bank – integriteit, langetermijndenken, transparantie, continuïteit, zorgvuldigheid – schragen deze doelstelling. Zij leiden noodzakelijk naar een duurzame aanpak. Duurzaam handelen is voor ons dus niet nieuw, het is een deel van onze identiteit. Maar terwijl we vroeger intuïtief duurzaam handelden, nemen we dat nu expliciet op in onze strategie. Het meest tekenende voorbeeld: we injecteren specifieke duurzaamheidscriteria in ons investeringsproces door te investeren in bedrijven die ook goed scoren op vlak van milieu, mens en goed bestuur. 99,3% van de portefeuilles werd belegd volgens ons beleid omtrent verantwoord investeren.

Paul De Winter: De financiële gezondheid van de klant is altijd onze focus geweest. Het accent ligt op een weldoordacht en alert vermogensbeheer, gericht op de lange termijn – het goede huisvaderprincipe. Maar om duurzaam te groeien moet je ook rekening houden met andere stakeholders: werknemers, aandeelhouders, de samenleving en de overheden. Als je het beste voor hebt met àlle stakeholders, kom je automatisch uit bij een duurzame aanpak.

Delen Private Bank haalt een goede score in klanttevredenheid. Wat is het geheim?

Paul De Winter: In onze klanttevredenheidsenquête van 2017 haalde de bank een Net Promotor Score van 47, fors boven het gemiddelde van de sector. Wat appreciëren de klanten aan onze service? Wij zetten sterk in op continuïteit en coherentie van het beheer. En uiteraard ook op de personal touch. Klanten kennen ons, en zij schenken ons hun vertrouwen. Dat is een werk van lange adem. Onze oplossingen zijn gericht op de lange termijn. Wie snel achter een hype aan wil – bitcoins en dergelijke – is bij ons aan het verkeerde adres. Idem voor wie via complexe structuren fiscale oplossingen wil. Onze producten en diensten zijn duidelijk, transparant, eerlijk en hebben een gekend en beheersbaar risico. Die langere weg is vaak moeilijker en vraagt extra duiding, maar creëert wel vertrouwen en klanttevredenheid.

De bank groeit snel. Extra personeel vinden is wellicht een uitdaging. Hoe maakt u het aantrekkelijk om voor de bank te werken?

Eric Lechien: Delen Private Bank is een familiebedrijf. We willen dat onze medewerkers zich thuis voelen. De hiërarchie is vlak, de directieleden zijn altijd aanspreekbaar. We hebben hier geen bonuscultuur, en dat is uitzonderlijk in onze sector. Medewerkers worden gewaardeerd op basis van hun engagement tegenover de bank via een vaste billijke verloning. En het werkt, want het personeelsverloop is bijzonder laag. Bonussen zorgen vaak voor een gespannen sfeer tussen collega’s. Het kan ook een stimulans zijn om iets aan te bieden dat in het eigen belang is, maar niet in het belang van de klant. Een ander pluspunt is onze digitalisering, waar we steeds een voortrekkersrol hebben gespeeld. Slimme IT-oplossingen ondersteunen onze medewerkers, maken ze efficiënt en halen de routinetaken weg, zodat de job nog interessanter en uitdagender wordt.

Paul De Winter: Zo zie je dat die vijf stakeholders voortdurend op elkaar ingrijpen. Wat goed is voor de klant, is ook goed voor het personeel, de overheid, de aandeelhouder en de samenleving. Ze zijn onderling afhankelijk van elkaar. Om geloofwaardig te zijn, moet je dus consequent handelen voor alle stakeholders.

Hoe vertaalt zich dat in uw houding tegenover de overheden?

Paul De Winter: De overheid en regulatoren hebben een wezenlijke impact op onze business. De nieuwe regels rond GDPR en MiFID bijvoorbeeld vergden wel wat aanpassingen. Maar een aardverschuiving was het zeker niet. Waarom? Omdat wij intern al strenge regels hanteerden over de bescherming van de privacy en transparantie rond kosten. Niet omdat het moest, maar omdat we de klant vooropstellen.

"Als je met alle stakeholders het beste voor hebt, kom je vanzelf uit bij een duurzame aanpak."

Eric Lechien: Een ander voorbeeld: de bank heeft haar klanten altijd aangespoord tot fiscale correctheid. Optimalisatie kan ook transparant en eerlijk. Fiscale spitstechnologie waarvoor de overheid achteraf de wegen afsluit, is bij ons niet aan de orde. Die correcte en transparante aanpak maakt het ook mogelijk dat de klant (of zijn kinderen) ongehinderd en onbevreesd over het vermogen beschikken om te ondernemen en investeren, waardoor het beter rendeert. Onze correcte houding tegenover de overheden leidt dus ook tot de beste en meest duurzame oplossing voor de klant.

Teruggeven aan de samenleving is eveneens een deel van jullie duurzaamheidsbeleid. Hoe?

Paul De Winter: Een bedrijf dat groeit, zoals onze bank, zorgt voor extra arbeidsplaatsen en belasting-inkomsten. Dat is op zich al een niet te onderschatten bijdrage. Daarnaast scharen we ons achter een heel aantal goede doelen en sponsorships in sport (Pieters en Detry in de golfsport, maar ook fairplay initiatieven), kunst en cultuur (Brafa, Biënnale Interieur).

Eric Lechien: Ons beleid inzake gebouwen is opnieuw een illustratie van hoe we onze duurzame filosofie consequent doortrekken op de diverse domeinen. Naarmate de bank groeit, openen we steeds meer kantoren. We willen dicht bij onze klanten zijn. We investeren in historische gebouwen met een geschiedenis, waardoor we het rijke patrimonium van België beschermen. De panden worden huiselijk ingericht, met het oog op discretie en comfort voor de klant. De renovaties dienen ook om de panden milieuvriendelijk te maken en uit te rusten met de technologische noden van vandaag. Dat is drie-in-één: klant, milieu en samenleving varen wel bij die aanpak.

Paul De Winter: Duurzaamheid werkt eigenlijk zoals de befaamde Newtonpendel: het ene element stoot het andere aan, en brengt een extra dynamiek op gang.

 
 
Nederlands
Nederlands Français