Leven en werk van Léon Stynen

Leven en werk van Léon Stynen (1899-1990)

Léon Stynen groeit op in een artistiek burgermilieu in Antwerpen. Zijn vader, een ornamentist-beeldhouwer, schenkt hem zijn fascinatie voor de architectuur. In 1922 behaalt hij zijn architectendiploma aan de academie van zijn geboortestad.

Al snel komt Stynens talent, bevlogenheid en sterke persoonlijkheid tot uiting. Hij past perfect binnen de tijdsgeest van het interbellum, dat bruist van innovatie en creativiteit. Zijn veelzijdige loopbaan als architect, stedenbouwkundige, designer en docent bestrijkt ruim 50 jaar.

Dankzij zijn veelzijdig en spraakmakend oeuvre is hij een van de iconen van de modernistische architectuurtaal, geïnspireerd op de internationale avant-garde.

Zijn uitzonderlijk gevarieerd oeuvre wordt ingedeeld in twee periodes:

1. De ontdekking van het modernisme (1922-1944)
2. Boegbeeld en promotor (1945-1977) De naoorlogse periode 

1. De ontdekking van het modernisme (1922-1944)

Als jonge architect is Léon Stynen gretig op zoek naar nieuwe materialen en technieken. Voor zijn eerste opdrachtgevers – bemiddelde burgers en ondernemers uit zijn naaste omgeving – ontwerpt hij woningen, winkelhuizen en appartementsgebouwen in Antwerpen, Knokke en Brussel.

De ontmoeting met Le Corbusier en diens paviljoen L’Esprit Nouveau in Parijs (1925) maken een diepe indruk op de jongeman. Hij beschouwt het als een eerste kennismaking met de moderne architectuur. Terug in Antwerpen zal hij zich in de nieuwe ideeën verdiepen en ze eigen maken.

Stynen neemt deel aan architectuurwedstrijden voor grootschalige publieke bouwprogramma’s, dé manier om naam en faam te verwerven. Met de aanleg van de Antwerpse linkeroever zet hij zijn eerste stappen in stedenbouw.

2. Boegbeeld en promotor (1945-1977)

Stynen richt zich op grote, spraakmakende en beeldbepalende gebouwen en projecten. De nadruk ligt op de rigoureuze maatvoering en zorgvuldige afwerking.

Verfijnd brutalisme – zoals in de Sint-Rita kerk – wisselt hij af met een meer expressieve architectuur – zoals in deSingel.

Tegelijk hertekent Stynen het architectuuronderwijs in Antwerpen en beïnvloedt hij als directeur van La Cambre generaties kunstenaars en architecten.

Hij is ook een belangrijk promotor van de moderne architectuur en als eerste voorzitter van de Orde van Architecten pleitbezorger voor de belangen en rechten van de architect.

 
 
Nederlands
Nederlands Français