Varia

De taks werd bevrijdend ingehouden door de bank, dient u nog aan andere verplichtingen/formaliteiten te voldoen?

Ja, in het kader van de effectentaks werd een nieuwe code geïntroduceerd in de aangifte personenbelasting (vak XIV – code 1072-92/code 2072-62).

Anders dan wat in eerste instantie werd gedacht zal er geen precies aantal effectenrekeningen moeten worden vermeld. U moet enkel “ja” aanduiden indien u titularis was van meer dan één effectenrekening gedurende het belastbaar tijdperk. Het feit dat er op alle rekeningen reeds effectentaks werd ingehouden of het feit dat er geen effectentaks verschuldigd is omdat u de grens van 500.000 euro niet bereikt heeft hierop geen impact: u moet toch het vakje “ja” invullen als u meerdere effectenrekeningen heeft.

Voor rekeningen in vruchtgebruik/naakte eigendom geldt in principe dat zowel vruchtgebruikers als naakte eigenaars als titularissen worden beschouwd.

Ontving u een voorstel tot vereenvoudigde aangifte? Dan heeft u de mogelijkheid om op het antwoordformulier het vakje “ja” aan te kruisen.

Heeft/had u geen of slechts één effectenrekening dan hoeft u, wat deze code betreft, niets in te vullen.

Zijn er boetes gekoppeld aan het niet nakomen van de verplichtingen in het kader van de effectentaks?

De niet aangifte, laattijdige, onnauwkeurige of onvolledige aangifte, alsook de laattijdige betaling, worden bestraft met een boete gaande van 10 % tot 200 % van de verschuldigde taks.

In het kader van een fiscaal onderzoek is het mogelijk dat de administratie aan de titularis van een effectenrekening inlichtingen vraagt. Voor elke foutieve mededeling of gebrek aan mededeling kan een geldboete worden opgelegd van 750 tot 1.250 EUR.

Let op dat ook het niet correct invullen van de aangifte personenbelasting in principe kan leiden tot een administratieve boete van 50 tot 1.250 EUR.

 

 
 
Nederlands
Nederlands Français